WWW.CANAKTAN.ORG

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM I
DEMOKRASİ VE ELEŞTİRİSİ

 

Siyasal Yönetim Biçimleri  ve Demokrasi (C.Can Aktan) 

Dünyada Demokratikleşme Trendi (C.Can Aktan & Ahmet Özen)

Demokrasiye Yöneltilen Başlıca Eleştiriler (C.Can Aktan & Dilek Dileyici)

Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları ve Demokrasinin Başarısızlığı (C.Can Aktan & Dilek Dileyici)   

Demokrasi Despotizm Değil midir? (C.Can Aktan) 

 

BÖLÜM II

DEMOKRASİ,  DEMARŞİ ve POLİARŞİ

 

Kahrolsun Demokrasi, Yaşasın Demarşi! (C.Can Aktan) 

Demokrasi ve Demarşi (Friedrich A. Von Hayek)       

Demokrasinin Eleştirileri ve Poliarşi (Robert A. Dahl) 

Poliarşi  (Robert A. Dahl)

Poliarşi ve Poliarşi Olmayan Rejimler  (Robert A. Dahl)

 

BÖLÜM III

SINIRSIZ DEMOKRASİ’DEN SINIRLI DEMOKRASİ’YE

(İktidarın Sınırlandırılmasının Rasyoneli ve Araçları)

 

Demokrasilerde Siyasal Gücü Sınırlayacak Hukuk ve  Hukuk-Dışı Kaynaklar ve Araçlar  (C. Can Aktan & Ahmet Özen)

Sivil Toplum, Devlet ve Faustian Sözleşmesi (C.Can Aktan) 

 

BÖLÜM IV

ANAYASAL DEMOKRASİ

 

Sınırsız Demokrasinin Tehlikeleri (Friedrich A. von Hayek)

Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet  (C.Can Aktan) 

21. Yüzyıl ve Anayasal Demokrasi (C.Can Aktan) 

 

BÖLÜM V

DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM

 

Demokrasi ve İyi Yönetişim (C.Can Aktan) 

Şeffaf Devlet ve Demokrasi (C.Can Aktan) 

 

Demarşi Üzerine Bir Kitap: 

F. A. von HAYEK'ten Mesaj:


 “Bugün artık demokrasi, tamamiyle, çoğunluğun sınırlanmamış gücü anlamına geliyorsa, bu gücün  –cebre ancak genel kurallara bağlı olarak başvurulabileceği anlamında- sınırlı olduğu bir hükümet sistemini tanımlamak için yeni bir kelime bulmamız gerekebilir. Ben böyle bir hükümet sistemine “demarşi” (demarchy) dememizi öneriyorum. Bu, halkın kaba güce sahip sayılmadığı; ‘günübirlik kararnamelerle değil, ilan edilip halkın bilgisine sunulmuş ve devamlı olmak üzere konmuş yasalar’la yönetmek işiyle sınırlı bir hükümet sistemidir"

 

 

 

 

© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG