KAMU TERCİHİ ve ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT

TÜRKÇE KAYNAKLAR

aautobull3.gif (69 bytes)KAMU  TERCİHİ

aautobull3.gif (69 bytes)ANAYASAL İKTİSAT (GENEL)

aautobull3.gif (69 bytes)MALİ ANAYASA

aautobull3.gif (69 bytes)PARASAL ANAYASA

aautobull3.gif (69 bytes)İKTİSAT OKULLARI VE ANAYASAL İKTİSAT

aautobull3.gif (69 bytes)ANAYASAL İKTİSADA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE KARŞI CEVAPLAR

aautobull3.gif (69 bytes)RANT KOLLAMA

aautobull3.gif (69 bytes)TARİHSEL PERSPEKTİFDEN ANAYASAL İKTİSAT

aautobull3.gif (69 bytes)ANAYASACILIK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

aautobull3.gif (69 bytes)ANAYASA VE ANAYASACILIK ÜZERİNE MUHTELİF TÜRKÇE KAYNAKLAR

aautobull3.gif (69 bytes)KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN REFAH DEVLETİ VE ELEŞTİRİSİ

C.Can Aktan (Ed.) Anayasal İktisat, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2002.

Anayasal İktisat konusunda Türkçe'de yayınlanmış en kapsamlı eser

 

 

Tüm kaynaklar PDF formatındadır.

pdf.gif (272 bytes) dosyalarını izlemek için Adobe Acrobat'ı buradan yükleyebilirsiniz. adobe-acrobat.gif (712 bytes)