Kitap İçeriği
    Nasıl Bir Üniversite?
    Eğitim Referans    
   Özlenen Üniversite
    Bilgi Toplumu 
    Özlü Sözler
    Kaynaklar: İngilizce
   Kaynaklar Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek öğretim çok ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Yüksek öğretim hizmetlerinin sunumu ve finansmanında, yüksek öğretim kurumlarının yönetimi (governance) alanında ve nihayet eğitim yöntemleri ve öğrenme metodolojilerinde çok önemli değişimler sözkonusudur. Bu üç ana alan içerisinde yeralabilecek başlıca on trendden söz etmek mümkündür:

  • Hizmet sunumunda ve finansmanında piyasa yönelimli reformlar: deregülasyon, serbestleşme ve özelleştirme,

  • Yüksek öğretimin uluslararasılaşması: Sınır-ötesi yüksek öğretim ve uluslararası akademik hareketlilik,

  • Yüksek öğretim sistemlerinin harmonizasyonu,

  • Kalite yönetimi ve akreditasyon,

  • Girişimci üniversite yönetimi modeline doğru yönelme,

  • Hesap verme sorumluluğuna dayalı üniversite özerkliği,

  • Paydaşlarla işbirliği ve sosyal sorumluluk.

  • Aktif eğitim (öğrenci merkezli eğitim ) ve e-öğrenme,

  • Yaşam boyu öğrenme,

  • Disiplinler-arası ve çok disiplinli eğitim ve araştırma.

 

 

 

 

                                        © COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG